15 junio 2007

30 anys de democracia

El 15 de juny de 1977 es van celebrar les primeres eleccions en llibertat, després de la dictadura de Franco. Jo era molt xicoteta i no m'enrecorde d'eixe dia, però hui, fent un pensament, sé que per a els més grans és una data clau en la nostra història. Ells han viscut l'abans i el després, i han pogut sobreviure a la manca de llibertat.
Per tot aixó pense que hui és un dia alegre, encara que estiga nubolat. Per tot aixó també deixe este pensament de Miquel Martí i Pol sobre el significat de la Democràcia. Un divertimento amb el qual el poeta ens fa l'ullet. Perquè en dates com hui cal llevar-li solemnitat a l'assumpte. Va ser tota una conquesta, al cap i a la fi de la Democràcia diuen que és el menys roín de totes les formes de govern. Pues eso!

Els figurants que seuen a la dreta
de l'escenari, que intercanviïn
regularment amb els de l'altra banda,
és a dir, amb els que seuen a l'esquerra.
Quan es trobin al mig, es poden dir
tot el que els passi pel cap, des d'insults
a paraules amables, circumspectes,
poden adoptar un aire disciplent,
o bé irritat, o de perdonavides,
i fins i tot poden iniciar
un simulacre de baralla física
que el públic sempre sol aplaudir amb ganes.
Un cop ben asseguts a les poltrones
que reprenguin la representació,
però tenint en compte que els papers
són canviants i cal posar més èmfasi
per tal de fer versemblant l'espectacle.
Comptaré fins a tres
- I jo?
- Un moment.
Vós..què? vós a aplaudir i encara gràcies.

No hay comentarios :